Πλέον, το κόστος της διενέργειας των ελέγχων επιβαρύνει τους ιδιοκτήτες της οικοδομής. Ο ιδιοκτήτης μιας νέας οικοδομής έως 1.000 τετραγωνικά μέτρα θα πρέπει να καταβάλει από 400 ευρώ έως 700 ευρώ (ανάλογα με τα τετραγωνικά) για τον αρχικό και τον τελικό έλεγχο του κτιρίου.

Κυρώσεις

Για πρώτη φορά το κόστος της διενέργειας ελέγχων δόμησης επιβαρύνει τους ιδιοκτήτες. Εάν οι υποβαλλόμενες μελέτες δεν εκπονήθηκαν σύμφωνα με τα εγκεκριμένα στοιχεία του τοπογραφικού διαγράμματος, τότε επιβάλλονται κυρώσεις κυρίως εις βάρος των ελεγκτών.

Ανάλογα την περίπτωση επιβάλλονται πρόστιμα από 5.000 έως 500.000 ευρώ, είτε αποκλεισμός από ελέγχους για 1-3 χρόνια έως οριστική (στην περίπτωση υποτροπής) παραπομπή στον εισαγγελέα και απαγόρευση εκπόνησης-υπογραφής μελετών έγκρισης-άδειας δόμησης και επιβλέψεων από 3 έως 12 μήνες.

Οι αμοιβές των ελεγκτών δόμησης

Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα οι αμοιβές των ελεγκτών δόμησης ορίζονται ως εξής:

-Για εργασίες δόμησης σε υφιστάμενα κτίρια, όπου επιβάλλεται μόνον ένας έλεγχος, θα κοστίζει 150 ευρώ για κτίρια έως 1.000 τετραγωνικά μέτρα και 250 ευρω για μεγαλύτερα κτίρια.
-Για τον αρχικό έλεγχο σε εργασίες δόμησης νέων κτιρίων, το κόστος για κτίρια έως 1.000 τ.μ. θα είναι 200 ευρώ, ενώ για μεγαλύτερα κτίρια 300 ευρώ.
-Για τον ενδιάμεσο έλεγχο, που είναι υποχρεωτικός για μεγάλα κτίρια, η αμοιβή του ελεγκτή δόμησης είναι 0,3 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Ειδικότερα, προβλέπεται για κτίρια έως και 1.000 τ.μ. η αμοιβή να είναι 0,4 ευρώ ανά τ.μ. και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 200 ευρω. Για κτίρια μεγαλύτερης επιφάνειας η αμοιβή καθορίζεται σε 0,3 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και όχι μικρότερη των 450 ευρώ ή μεγαλύτερη των 2.000 ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τον τελικό έλεγχο σε νέο κτίριο και τις προσθήκες καθ' ύψος σε υφιστάμενα κτίρια έως 1.000 τετραγωνικών μέτρων, η αμοιβή είναι 0,5 ευρώ ανά τ.μ. και όχι κάτω των 200 ευρω. Για μεγαλύτερα κτίρια ή προσθήκες είναι 0,4 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 600 ευρώ και μεγαλύτερη των 3.000 ευρώ.

Ψηλοτερα κτίρια

Ψηλότερα κτίρια προβλέπονται με τον νέο ΓΟΚ. Ειδικότερα, κατά 0,25 μέτρα ανά όροφο (από 2,45 μέτρα που είναι σήμερα γίνεται 2,70 μέτρα) αυξάνεται το κατώτατο υψος στα νέα κτίρια. Με τον νέο ΓΟΚ αυξάνεται το συνολικό ύψος των κτιρίων, άρα και ο όγκος τους, και η κάλυψη είναι 70% με στόχο να υπάρχουν μεγαλύτερες επιφάνειες πρασίνου στις κορεσμένες αστικές περιοχές.

Eπίσης δίνονται κίνητρα για αύξηση του συντελεστή δόμησης με στόχο τη μείωση της κάλυψης σε αστικές περιοχές. Με τον νέο ΓΟΚ δίνονται κίνητρα για αύξηση του συντελεστή δόμησης με στόχο τη μείωση της κάλυψης. Ετσι, οι ιδιοκτήτες οικοπέδων - με εμβαδόν μεγαλύτερο από την αρτιότητα που απαιτείται για να μπορεί κάποιος να κτίσει - έχουν τις εξής επιλογές: να έχουν αυξημένο επτντελεστή δόμησης κατά 10% αν το ποσοστό κάλυψης μειωθεί κατά το ίδιο ποσοστό.

Παράλληλα, μπορούν να έχουν αυξημένο συντελεστή δόμησης κατά 15% αν υπάρχει μείωση του (συντελεστή κάλυψης κατά 15% και απόσυρση κτιρίου κύριας χρήσης εμβαδού ενός τετάρτου του υπάρχοντος επιτρεπόμενου συντελεστή δόμησης της περιοχής.

Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα να κτίσουν με αυξημένο συντελεστή δόμησης κατά 20% αν το ποσοστό κάλυψης μειωθεί κατά 25%, υπάρχει απόσυρση κτιρίου κύριας χρήσης εμβαδού τουλάχιστον ενός τετάρτου του υπάρχοντος συντελεστή δόμησης της περιοχής και να αποδοθεί σε κοινή χρήση "επιφάνεια ίση με την αύξηση της επιφάνειας δόμησης διά του συντελεστή δόμησης".

Στον συντελεστή δόμησης δεν προσμετρώνται πλέον επιφάνειες των ανοιχτών εξωστών και ανοιχτών ημιυπαίθριων, όταν η συνολική επιφάνεια των χώρων αυτών έχει ποσοστό μικρότερο ή ίσο του 40% της επιφάνειας που επιτρέπεται να δομηθεί στο οικόπεδο. Σε κάθε περίπτωση το ποσοστό των ανοιχτών ημιυπαίθριων χώρων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% της επιφάνειας που επιτρέπεται να δομηθεί. Δεν προσμετρώνται ακόμη οι υπέργειοι χώροι στάθμευσης στα κτίρια αμιγούς χρήσης στάθμευσης αυτοκινήτων και οι εσοχές στο σώμα του κτιρίου.

Στον συντελεστή δόμησης προσμετρώνται οι επιφάνειες των στεγασμένων και κλειστών από όλες τις πλευρές χωρών του κτιρίου. Ακόμη οι επιφάνειες των μη θερμαινόμενων στεγασμένων χώρων που διαθέτουν τουλάχιστον μία ανοιχτή πλευρά προς οποιονδήποτε ανοιχτό χώρο ή του κτιρίου και το μήκος του ανοίγματος είναι ψυχρότερο του 35% του συνολικού
μήκους του περιγράμματος του χώρου.

Επιτρεπόμενο ύψος

To μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου ορίζεται σε συνάρτηση με τον επιτρεπόμενο συντελεστή δόμησης: για συντελεστή έως 0,4 το ύψος του κτιρίου είναι 10,75 μέτρα, για συντελεστή έως 0,8 το ύψος είναι 14 μέτρα, για συντελεστή έως 1,2 το ύψος είναι 17,25 μέτρα, για συντελεστή έως 1,6 το ύψος είναι 19,50 μέτρα, για συντελεστή έως 2 το ύψος είναι 22,75 μέτρα, για συντελεστή έως 2,4 το ύψος είναι 26 μέτρα και για συντελεστή μεγαλύτερο από 2,4 το ύψος του κτιρίου είναι 32 μέτρα.


Πηγή: "ΤΑ ΝΕΑ"
 
Απρόσμενη αύξηση παρουσίασε σε ετήσια βάση η οικοδομική δραστηριότητα στη χώρα τον Ιανουάριο του 2012 με τις άδειες να είναι κατά 36% περισσότερες σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2011, πάντως, ο αριθμός των αδειών παρουσίασε πτώση 25,7%.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το μέγεθος της συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής-Δημόσιας) στο σύνολο της Χώρας, μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, ανήλθε τον Ιανουάριο 2012 σε 2.227 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 402,1 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.549,7 χιλιάδες m3 όγκου. Παρουσίασε, δηλαδή, αύξηση κατά 36,0% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 16,5% στην επιφάνεια και κατά 20,6% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011.

Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2011, παρουσίασε μείωση κατά 25,7% στον αριθμό οικοδομικών αδειών, κατά 28,9% στην επιφάνεια και κατά 29,7% στον όγκο, ενώ την αντίστοιχη χρονική περίοδο Δεκεμβρίου 2010 - Ιανουαρίου 2011 είχε παρουσιάσει μείωση κατά 68,2% στον αριθμό οικοδομικών αδειών, κατά 70,5% στην επιφάνεια και κατά 70,8% στον όγκο.

Το μέγεθος της Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 2.182 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 371,4 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.420,4 χιλιάδες m3 όγκου. Παρουσίασε, δηλαδή, αύξηση κατά 33,9% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 8,6% στην επιφάνεια και κατά 11,7% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2011.

Αντίστοιχα το μέγεθος της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας τον Ιανουάριο 2012 ανήλθε σε 45 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 30,7 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 129,3 χιλιάδες m3 όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο για το μήνα Ιανουάριο 2012 είναι 8,3%.

Πηγή: ered.gr
 
Μπορεί η δουλειά στις οικοδομές να έχει κάνει τεράστια «βουτιά», αλλά οι τιμές των οικοδομικών υλικών παρουσιάζει αύξηση 0,7% το φετινό Μάρτιο.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), κατέγραψε ανατιμήσεις σε πολλά υλικά και υπηρεσίες στο χώρο της οικοδομής και συγκεκριμένα: Ηλεκτρική ενέργεια (13,9%), Σωλήνες πλαστικοί- συνθετικοί- ινοτσιμέντου (10,3%), Πετρέλαιο κίνησης- Diesel (5,8%), διακόπτες (4,5%), Κυκλοφορητές (4%), Κεραμίδια (3,1%), Πρίζες (3%), Πλαστικό- ακρυλικό- νερού (2,9%), Σωλήνες χαλκού (2,5%), Πλάκες μόνωσης ταράτσας (2,1%), Τσιμεντόπλακες (2%), Ενισχυτικά κονιαμάτων και έτοιμου σκυροδέματος (1,9%), Αφρομπετόν- περλομπετόν (1,7%), Μαρμαρόπλακες (1,6%), Λέβητες (1,6%), Ξυλεία oικοδομών (1,5%), Σίδηρος οπλισμού (1,4%), Πλαστικοί σωλήνες (1,1%) και Ασβέστης (0,9%). Στον αντίποδα, μειώσεις τιμών καταγράφηκαν σε: Ανελκυστήρες (-1,7%), Αγωγούς χάλκινους (-1,4%), 'Αμμο λατομείου (-1,3%) και Κιγκλιδωματα ανοξείδωτα (-1,1%).

Ο γενικός δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών σημείωσε αύξηση 0,7% τον Μάρτιο 2012, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2011, έναντι αύξησης 3,7% που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών το 2011 προς το 2010.

Ο γενικός δείκτης, τον Μάρτιο 2012 σε σύγκριση με τον δείκτη του Φεβρουαρίου 2012, σημείωσε αύξηση 0,3% έναντι αύξησης 0,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2011.

Πηγή: newsbeast.gr


 
Η στεγανοποίηση εξασφαλίζει την καλή λειτουργία ολόκληρης της οικοδομής και προφύλασσει από την υγρασία και το νερό (κυρίως της βροχής). Η εμφάνιση υγρασίας στα μέλη των κατασκευών είναι δυνατόν να δημιουργήσει σημαντικές ζημιές, μέχρι και καταστροφή των δομικών υλικών. Επίσης, μειώνει σε μεγάλο βαθμό και τη θερμομονωτική ικανότητά τους. Αυτό έχει ώς συνέπεια να αυξηθεί το κόστος θέρμανσης και συγχρόνως η θέρμανση να μην είναι επαρκής. Ο χώρος γίνεται ανθυγιεινός και ακατάλληλος για διαμονή. Βασική μέριμνα εγκατάστασης συστήματος στεγάνωσης είναι η σωστή εφαρμογή, η οποία συνίσταται στον αποκλεισμό οποιασδήποτε διόδου του νερού.
 
Η υδρομόνωση (στεγάνωση) αποβλέπει στη λήψη μέτρων για την επίτευξη της στεγανότητας και ανάλογα με την εφαρμογή της διακρίνεται σε υδρομόνωση στεγών, δωμάτων, τοίχων και δαπέδων. Στο εμπόριο κυκλοφορούν διάφορα στεγανωτικά υλικά με τη μορφή επιχρισμάτων, ασταριών, βαφών, μεμβρανών. Η υγρασία που επηρεάζει τα κτίρια μπορεί να είναι υγρασία του εδάφους, νερό ρέον στην επιφάνεια του εδάφους, νερό από βροχή, χιόνι κ.τλ., εσωτερική υγρασία των δομικών υλικών, διαρροή των υδραυλικών εγκαταστάσεων, υγρασία λόγω της λειτουργίας του κτιρίου (νερό χρήσης, υδρατμοί).

Η διακίνηση της υγρασίας πραγματοποιείται με τη μορφή νερου (διαμέσου των τριχοειδών αγγείων των υλικών που διαθέτουν τριχοειδείς πόρους -κεραμίδια, τούβλα κ.λπ- προς την κατεύθυνση όπου η σχετική υγρασία έχει τη μικρότερη τιμή, οπότε το νερό εξατμίζεται ευκολότερα) ή με τη μορφή υδρατμών (προς την κατεύθυνση όπου η τιμής της απόλυτης υγρασίας είναι μικρότερη). Συχνά, η κατεύθυνση προς την οποία διακινούνται οι υδρατμοί είναι αντίθετη εκείνης προς την οποία κινείται το νερό μέσα στους τριχοειδείς σωλήνες.

Τα στεγανωτικά υλυκά χρησιμοποιούνται για να εμποδίσουν την εισβολή του νερού στα δομικά στοιχεία: σε ταράτσες, τοίχους, υπόγεια, δεξαμενές κ.λπ. Αλλες φορές, όμως, ο στόχος είναι να κρατήσουμε το νερό μέσα στην κατασκευή, π.χ. πισίνα, δεξαμενή κ.α.

Η επιλογή των στεγανωτικών υλικών γίνεται με βάση τα κατασκευαστικά δεδομένα, αλλά κυρίως ανάλογα με τη μορφή προσβολής του νερού. Η πολυμορφία των στεγανωτικών απαιτήσεων αντιμετωπίζεται με μεγάλη γκάμα υλικών. Ιδιαίτερη περίπτωση στεγάνωσης αποτελούν τα ευπαθή σημεία των κατασκευαστικών αρμών και των ρωγμών. Σήμερα υπάρχουν λύσεις που καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις, αρκεί κανείς να έχει ξεκαθαρίσει τι χρειάζεται και να χρησιμοποιήσει τα σωστά υλικά.

Στεγανοποίηση υπογείου με ωσμωτικά τσιμεντοειδή

Τα υλικά αυτά βασίζονται στην κρυσταλλοποίηση που δημιουργείται όταν το υλικό αυτό είναι συνεχώς σε άμεση επαφή με το νερό. Η κρυσταλλοποίηση αυτή εμποδίζει τις διαρροές και επιτυγχάνει τη στεγανοποίηση. Τα υλικά αυτά μπορούν να αποδώσουν μόνο σε περιοχές όπου η στάθμη των υπογείων υδάτων δεν έχει μεγάλες διακυμάνσεις (ύπαρξη λιμνών, ποταμών κ.λπ.).

Στην Ελλάδα, η στάθμη των υπογείων υδάτων έχει πολύ μεγάλες διακυμάνσεις μεταξύ της χειμερινής και της καλοκαιρινής περιόδου και μεταξύ χρόνων με μεγάλες βροχοπτώσεις και χρόνων ξηρασίας. Οταν το υλικό αυτό δεν βρίσκεται για αρκετό διάστημα σε επαφή με το νερό, γίνεται αποκρυσταλλοποίηση, αποσαθρώνεται το υλικό και με την πάροδο του χρόνου χάνει τις στεγανοποιητικές του ικανότητες.

Στεγανοποίηση με ασφαλτόπανα με επικάλυψη αλουμινίου

Οι στεγανοποιήσεις στην Κεντρική Ευρώπη με ασφαλτόπανα με επικάλυψη αλουμινίου είναι μία συνηθισμένη κατασκευή και βασίζεται στην προϋπόθεση ότι η κατασκευή αυτή δεν καταπονείται από τους υδρατμούς. Οι κατασκευές αυτές βασίζονται στο ότι πάνω στη φέρουσα κατασκευή τοποθετείται μία ξυλοκατασκευή που απέχει από τη φέρουσα διπλάσια απόσταση απ' ό,τι είναι το πάχος της θερμομόνωσης. Π.χ. για θερμομόνωση 5 cm η απόσταση της ξυλοκατασκευής από τη φέρουσα κατασκευή είναι 10 cm (κενό αέρο 5 cm).

Πάνω στην ξυλοκατασκευή διαστρώνονται δύο σειρές από ασφαλτόπανα και εν συνεχεία η τελική στρώση (η τρίτη) είναι το ασφαλτόπανο με επικάλυψη αλουμινίου. To ασφαλτόπανο με επικάλυψη αλουμινίου δεν καταπονείται ούτε από τις υπεριώδες ακτίνες λόγω αλουμινίου, αλλά και δεν εμποδίζει την ελεύθερη διακίνηση των υδρατμών (οριζόντια) και έτσι δεν καταστρέφεται.

Στην Ελλάδα, εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα διαστρώνονται με ασφαλτόπανο με αλουμίνιο πάνω στη φέρουσα κατασκευή, με αποτέλεσμα να γίνεται ένας συνεχής βομβαρδισμός του ασφαλτόπανου με τεράστιες ποσότητες υδρατμών από το εσωτερικό του κτιρίου και να δημιουργούνται φουσκάλες οι οποίες εν συνεχεία οδηγούνται στην καταστροφή ή στην αποκόλληση των ενώσεων του ασφαλτόπανου και τελικά στην καταστροφή της στεγανοποίησης.

Ηχομόνωση

Η ηχομόνωση αποσκοπεί στον περιορισμό του ήχου (αερόφερτου ή κτυπογενούς) που παράγεται από εξωτερικές πηγές ή γειτονικούς χώρους. Η τοποθέτηση ηχομόνωσης αφορά κυρίως εξωτερικούς τοίχους, ορόφους, δάπεδα, πόρτες και παράθυρα. Η ιδιότητα ενός διαχωριστικού πετάσματος να εμποδίζει την ηχομετάδοση από τη μια πλευρά του στην άλλη ονομάζεται ηχομόνωση. Σε σχέση με την ηχομόνωση, ο ήχος διακρίνεται σε αερόφερτο και κτυπογενή ήχο. Αερόφερτος ήχος είναι ο ήχος ο οποίος φτάνει στο εξεταζόμενο κτιριακό στοιχείο μέσω του αέρα. Κτυπογενής ήχος είναι ο ήχος ο οποίος παράγεται με κτυπήματα πάνω στο εξεταζόμενο κτιριακό στοιχείο. Στα κτίρια ο κτυπογενής ήχος δημιουργείται στα πατώματα, είτε από τα βήματα είτε από την πτώση ή την κρούση διαφόρων αντικειμένων πάνω στο δάπεδο.

Πηγές θορύβων στο εσωτερικό των κτιρίων:
-Υδραυλικά: καζανάκια, νιπτήρες, λεκάνες, μπανιέρες, ντους κ.λπ. 
- Αποχετεύσεις: διέλευση ομβρίων από τους σωλήνες κλπ. 
- Θερμικές-ψυκτικές εγκαταστάσεις: καλοριφέρ, ανεμιστήρες, κλιματιστικά κ.λπ. 
- Αντλίες κλπ. 
- Ανελκυστήρες κλπ. 
- Κεντρική θέρμανση: ανεμιστήρες, κυκλοφορητές, καυστήρες κλπ. 
- Συστήματα εξαερισμού: εξαεριστήρες, απορροφητήρες κλπ. 
- Ηλεκτρολογικές και ηλεκτρικές συσκευές: συναγερμοί, τηλεοράσεις, κουδούνια κλπ.

Πυροπροστασία

Η προστασία των κτιρίων από πυρκαγιές ξεκινάει από τον σχεδιασμό και την επιλογή των υλικών. Τα αποτελέσματα μιας πυρκαγιάς είναι καταστροφικά τόσο για τα άτομα όσο και για τα αντικείμενα που βρίσκονται μέσα σε ένα κτίριο, αλλά και για το ίδιο το κτίριο, προν αποφυγήν των επιδράσεων της φωτιάς για τα κτίρα προβλέπονται οι εξής τύποι μέτρων:
 
- Παθητικά μέτρα πυροπροστασίας. Σε αυτά υπάγονται ο κατάλληλος σχεδιασμός των κτιρίων έτσι ώστε να εμποδίζεται η μετάδοση της φωτιάς (πυροπροστατευτικά χωρίσματα, κατάλληλη επιλογή υλικών κλπ.)
- Ενεργητικά μέτρα πυροπροστασίας. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα μέσα που βοηθούν στην ανίχνευση της φωτιάς, αλλά και τα συστήματα για την καταπολέμησή της, όπως ανιχνευτές καπνού η θερμότητας, συναγερμός κλπ.

Πηγή: εφημερίδα 'καθημερινή'
 
 Στον κλάδο της οικοδομής εντοπίζονται από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας οι περισσότερες παραβάσεις. Σύμφωνα με ελέγχους που διενεργήθηκαν το 2011, ο κλάδος των κατασκευών κτηρίων παρουσιάζει τη μεγαλύτερη παραβατικότητα και ακολουθούν τα έργα πολιτικού μηχανικού, οι δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας, παροχής υπηρεσιών σε κτήρια και εξωτερικούς χώρους (συνεργεία καθαρισμού) με (53%).

  Κατά το έτος 2011, οι περιφερειακές υπηρεσίες Κοινωνικής Επιθεώρησης σ' όλη τη χώρα πραγματοποίησαν 31.515 ελέγχους και επέβαλαν 7.741 κυρώσεις (4.003 μηνύσεις, 3.738 πρόστιμα συνολικού ύψους 10.937.418 ευρώ και 1.554 μηνύσεις που προέκυψαν μετά τη διενέργεια των εργατικών διαφορών), ενώ βρέθηκαν και 2.015 περιπτώσεις ανασφάλιστων εργαζομένων.   Μη καταβολή αποδοχών   Οι περισσότερες μηνύσεις, το 68,8% του συνόλου αφορά στη μη καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών. Στην καθυστέρηση καταβολής δεδουλευμένων αναφέρεται και το μεγαλύτερο ποσοστό (55,32%), εργατικών διαφορών που επιλύθηκαν από τους Επιθεωρητές Εργασίας.  

Οι Επιθεωρητές του ΣΕΠΕ εξέτασαν 21.345 περιπτώσεις εργατικών διαφορών, από τις οποίες επιλύθηκαν οι 9.843 και καταβλήθηκαν στους εργαζόμενους 19.875.087 ευρώ.   Από τα πρόστιμα, το 13,54 % αφορά σε παραβάσεις εργασίας τις Κυριακές και τα ρεπό, ενώ μεγάλος αριθμός προστίμων επιβλήθηκε και για εκπρόθεσμη κατάθεση καταστάσεων προσωπικού και ωρών εργασίας.   Οι καταστάσεις προσωπικού που κατατέθηκαν στις Κοινωνικές Επιθεωρήσεις ήταν μειωμένες κατά 14,31% σε σχέση με το 2010, γεγονός που συνεπάγεται μείωση των θέσεων εργασίας. Συνολικά κατατέθηκαν 648.565 καταστάσεις στις οποίες αναγράφονται 1.818.466, εργαζόμενοι.  

Πηγή: naftemporiki.gr
 
Με στόχο να αυξήσει τις εισπράξεις από ΦΠΑ το υπουργείο Οικονομικών προσανατολίζεται σε νέα αύξηση του Ελάχιστου Κόστους Κατασκευής Οικοδομής (ΕΚΚΟ). Πρόθεση του υπουργείου είναι να εξομοιώσει το ελάχιστο κόστος οικοδομής με τις πραγματικές τιμές.   Με τον τρόπο αυτό όποιος αποφασίσει να προχωρήσει σε νέες κατασκευές και ανακατασκευές θα υποχρεωθεί να ζητήσει την έκδοση περισσότερων τιμολογίων καθώς σε διαφορετική περίπτωση δεν θα μπορέσει να συνδέσει την οικοδομή του με το δίκτυο της ΔΕΗ. Η έκδοση περισσότερων τιμολογίων οδηγεί αυτομάτως και στην καταβολή περισσότερου ΦΠΑ.   Έστω μια κατοικία με επιφάνεια κυρίων χώρων της τάξεως των 150 τ.μ. με βοηθητικούς χώρους 100 τ.μ. Για τον υπολογισμό του Ελάχιστου Κόστους Κατασκευής Οικοδομής λαμβάνεται υπόψη το σύνολο της επιφάνειας των κύριων χώρων και το 35% των βοηθητικών χώρων. Επομένως, η επιφάνεια που θα ληφθεί υπόψη είναι 185 τετραγωνικά.  

Μέχρι σήμερα, το Ελάχιστο Κόστος Κατασκευής Οικοδομής υπολογιζόταν με τιμή 400 ευρώ ανά τ.μ. Πλέον το ποσό αυτό ανεβαίνει άρα ο ιδιοκτήτης που κατασκευάζει μόνος του την κατοικία του θα πρέπει να συγκεντρώσει τιμολόγια άνω των 74.000 ευρώ που θα έπρεπε να έχει σήμερα.   Η διαδικασία αυτή δεν μπορεί να γίνει με τιμολόγια μόνο από μία εργασία (π.χ. σκυρόδεμα), καθώς σε μπετόν και τούβλα ο ιδιώτης θα πρέπει να κατανείμει το 23%-25% των τιμολογίων, στα επιχρίσματα και τις μπογιές το 13%-15%, στα ηλεκτρολογικά και στα υδραυλικά το 8%-10%, για δάπεδα και είδη υγιεινής απαιτείται άλλο ένα 10%-13%, ενώ σε πόρτες και κουφώματα αντιστοιχεί το 10% των τιμολογίων.

Πηγή: newsbeast.gr
 
Νέα ήθη καταγράφονται πλέον σε όσουν θέλουν να κτίσουν σπίτι. Η νέα τάση θέλει λοιπόν τους υποψήφιους πελάτες να μη ρωτάνε το κόστος ενός σπιτιού, αλλά να προτείνουν συγκεκριμένο ποσό χρημάτων για την κατασκευή του. Αυτό αναφέρει η Εφημερίδα "Κέρδος".  Η απαίτηση αυτή των κατασκευαστών συνδυάζεται πλέον με κλειδωμένο προϋπολογισμό έργου χωρίς καμία υπέρβαση, σχεδιασμό κτιρίου χαμηλής ενεργιακής κατανάλωσης, αλλά και την εγγύηση κατασκευής ως αναπόσπαστο μέρος κάθε συμβολαίου, προκειμένου ο αγοραστής να απαλλάσσεται από οποιοδήποτε άγχος καλής λειτουργίας του οικήματος.

Ο κ. Νίκος Μπατιστάτος, γενικός διευθυντής της κατασκευαστικής κατοικιών batistatos.gr, σημειώνει ότι "To τσουνάμι της κρίσης στην οικοδομή ίσως και να βοηθήσει στο ξεκαθάρισμα του χώρου των κατασκευαστών από τους κάθε λογής επιτήδειους που απλά δηλώνουν ειδικοί στον χώρο των κατασκευών" .

Επισήμαινει επίσης πως: "Συγχρόνως με τη μείωση του κόστους αγοράς των οικοπέδων και την κατασκευή κυρίως ιδιόκτητων μονοκατοικιών, χωρίς το βάρος από υπέρμετρα επιχειρηματικά εργολαβικά οφέλη, η πρόθεση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών αποτελεί στοιχείο των εκ των ων ουκ άνευ προϋποθέσεων, προκειμένου να υπάρξει η βέλτιστη σχέση ποιότητας/τιμής της ιδιόκτητης μονοκατοικίας".


Πηγή: buildnet.gr

 
Σημαντικές αλλαγές στην οικοδομή, φέρνει σχέδιο υπουργικής απόφασης που τέθηκε από χθες σε δημόσια διαβούλευση. Σύμφωνα με αυτήν, κατασκευαστές και ιδιώτες που κτίζουν ένα ακίνητο θα πρέπει να κάνουν σε κάθε οικοδομή προτού αυτή ολοκληρωθεί τους εξής ελέγχους:

Κατηγορία Α΄: ένας (1) έλεγχος (τελικός)

Εργασίες δόμησης σε υφιστάμενα κτίρια, ανεξαρτήτως της επιφάνειας και της χρήσης τους, για τις οποίες απαιτείται έκδοση άδειας δόμησης.
Προσθήκες καθ΄ ύψος σε υφιστάμενο κτίριο, ανεξάρτητα από την επιφάνεια και τη χρήση τους.
Εργασίες κατεδαφίσεων, ανεξαρτήτως του είδους και της κατηγορίας του έργου.
Εργασίες περιτοιχίσεων, ανεξαρτήτως του είδους και του μεγέθους τους.

Κατηγορία Β΄: δύο (2) έλεγχοι (αρχικός και τελικός)

Εργασίες δόμησης νέου κτιρίου, συνολικής επιφάνειας έως δύο χιλιάδες (2.000) τ.μ.
Προσθήκες κατ΄ επέκταση σε υφιστάμενο κτίριο, συνολικής επιφάνειας έως δύο χιλιάδες (2.000) τ.μ.
Προκατασκευασμένα κτίρια, ανεξάρτητα από τη χρήση και την επιφάνειά τους.

Κατηγορία Γ΄: τρεις (3) έλεγχοι: (αρχικός, ενδιάμεσος και τελικός)

Εργασίες δόμησης νέου κτιρίου ή προσθήκης κατ΄ επέκταση σε υφιστάμενο κτίριο, συνολικής επιφάνειας μεγαλύτερης των δύο χιλιάδων (2.000) τ.μ., ανεξάρτητα από τη χρήση του.
Εργασίες δόμησης νέου κτιρίου ή προσθήκης κατ΄ επέκταση σε υφιστάμενο κτίριο, ανεξάρτητα από την επιφάνειά του, με τις ακόλουθες χρήσεις: Εκπαίδευσης, συνάθροισης κοινού (μουσεία, χώροι συναυλιών, αίθουσες δικαστηρίων, κλειστοί χώροι αθλητικών συγκεντρώσεων, κινηματογράφοι, θέατρα, κέντρα διασκέδασης, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων), υγείας και κοινωνικής πρόνοιας (νοσοκομεία, κλινικές, αγροτικά ιατρεία, υγειονομικοί σταθμοί, κέντρα υγείας, ψυχιατρεία, ιδρύματα ατόμων με ειδικές ανάγκες, ιδρύματα χρονίως πασχόντων), σωφρονισμού, εμπορίου (αυτοτελή κτίρια για εμπορικά κέντρα, αγορές και υπεραγορές), γραφείων (γραφεία δημόσιων υπηρεσιών, τοπικής αυτοδιοίκησης, βιβλιοθήκες), βιομηχανίες και πρατήρια υγρών καυσίμων.
Οι έλεγχοι κάθε σταδίου θα διενεργούνται από διαφορετικό ελεγκτή δόμησης.

Μετά από σχετικό αίτημα του επιβλέποντος μηχανικού το οποίο γίνεται τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν την ολοκλήρωση κάθε σταδίου της κατασκευής ορίζεται ο Ελεγκτής Δόμησης από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Δόμησης (ΕΥΕΔ), μέσω του Μητρώου Ελεγκτών Δόμησης

Για τις περιπτώσεις των κτιρίων με χρήσεις της Κατηγορίας Γ(β), ο τελικός έλεγχος πραγματοποιείται από κλιμάκιο Ελεγκτών Δόμησης, στο οποίο συμμετέχει υποχρεωτικά μηχανικός ειδικότητας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Η επιλογή των Ελεγκτών Δόμησης, γίνεται με βάση την απόσταση από το έργο. Αρχικά επιλέγονται Ελεγκτές Δόμησης οι οποίοι έχουν επαγγελματική έδρα εντός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας που βρίσκεται το έργο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμος Ελεγκτής Δόμησης στο Μητρώο, εντός των ορίων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, τότε επιλέγεται Ελεγκτής Δόμησης με επαγγελματική έδρα στην οικεία Περιφέρεια και εάν δεν υπάρχει διαθέσιμος, από την οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Σε περίπτωση όπου ο αριθμός των εγγεγραμμένων Ελεγκτών Δόμησης μιας Περιφερειακής Ενότητας είναι μικρότερος ή ίσος του είκοσι (20), η επιλογή του Ελεγκτή Δόμησης γίνεται από τους εγγεγραμμένους Ελεγκτές Δόμησης, οι οποίοι έχουν επαγγελματική έδρα εντός των ορίων της Περιφέρειας που βρίσκεται το έργο.

Ο Ελεγκτής Δόμησης ενημερώνεται αυθημερόν και ηλεκτρονικά από την ΕΥΕΔ σχετικά με το είδος και την ημερομηνία διενέργειας του ελέγχου και υποχρεούται εντός δύο (2) ημερών να προβεί σε ηλεκτρονική αποδοχή του ορισμού του. Μετά την πάροδο της παραπάνω προθεσμίας, η κλήρωση επαναλαμβάνεται.

Ο Ελεγκτής Δόμησης έχει δικαίωμα να αρνηθεί για οποιοδήποτε λόγο τον ορισμό του και την αποδοχή του ελέγχου μέχρι τέσσερις (4) φορές. Πέραν αυτών διαγράφεται από το Μητρώο για διάστημα δύο (2) ετών.

4. Εφόσον ο Ελεγκτής Δόμησης προβεί στην αποδοχή του αιτήματος, η ΕΥΕΔ ενημερώνει αυθημερόν και ηλεκτρονικά την οικεία Υ.ΔΟΜ., τον κύριο του έργου και τον επιβλέποντα μηχανικό για τη διενέργεια του ελέγχου. Ο έλεγχος διενεργείται με επιτόπια αυτοψία παρουσία των επιβλεπόντων μηχανικών, οι οποίοι οφείλουν να συμπληρώνουν προηγουμένως τα προβλεπόμενα στοιχεία και έντυπα για τη δημιουργία της Ταυτότητας Κτιρίου.

5. Μετά τη διενέργεια του επιτόπιου ελέγχου, συντάσσεται από τον Ελεγκτή Δόμησης σχετικό πόρισμα ως εξής:

α) εάν δεν διαπιστωθούν παραβάσεις συντάσσεται αυθημερόν σχετικό πόρισμα που αποστέλλεται στην ΕΥΕΔ και στην οικεία Υ.ΔΟΜ., η οποία συντάσσει σχετική πράξη συνέχισης εργασιών ή, εφόσον πρόκειται για τον τελικό έλεγχο, εκδίδει το Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής (Π.Ε.Κ.), σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4030/2011, που αποστέλλεται στον κύριο του έργου και στον γενικό επιβλέποντα μηχανικό,
β) εάν διαπιστωθούν παραβάσεις, συντάσσεται σχετικό πόρισμα, εντός διαστήματος τριών (3) ημερών. Το πόρισμα αποστέλλεται στην ΕΥΕΔ και στην οικεία Υ.ΔΟΜ, η οποία επιβάλλει τις προβλεπόμενες κυρώσεις και πρόστιμα κατά το πόρισμα και συντάσσει σχετική πράξη διακοπής εργασιών. Αντίγραφο της πράξης διακοπής εργασιών, στo οποίo επισυνάπτεται το πόρισμα του Ελεγκτή Δόμησης, αποστέλλεται:
- στο Εποπτικό Συμβούλιο, προκειμένου να εισηγηθεί προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κυρώσεις σε βάρος των μελετητών ή και του επιβλέποντος μηχανικού του έργου,
- στην ΕΥΕΔ,
- στον κύριο του έργου και στον επιβλέποντα μηχανικό,
- στην αρμόδια αστυνομική αρχή, η οποία διακόπτει χωρίς άλλη ειδοποίηση τις οικοδομικές εργασίες και παρακολουθεί την τήρηση της διακοπής,
- στον οικείο Δήμο, ο οποίος υποχρεούται να τοιχοκολλήσει την ίδια ημέρα την πράξη διακοπής εργασιών της Υ.ΔΟΜ. και το πόρισμα του Ελεγκτή Δόμησης στο Δημοτικό Κατάστημα και να τα διατηρήσει για διάστημα είκοσι (20) ημερών.

Πηγή: ered.gr

 
Ο γενικός δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών, σημείωσε αύξηση 1% τον Δεκέμβριο 2011, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2010, έναντι αύξησης 3,6% που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών του 2010 προς το 2009, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Ο γενικός δείκτης τον Δεκέμβριο 2011, σε σύγκριση με τον δείκτη του Νοεμβρίου 2011, σημείωσε αύξηση 0,1% έναντι αύξησης 0,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2010.

Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2011- Δεκεμβρίου 2011, σε σύγκριση προς τον ίδιο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2010- Δεκεμβρίου 2010, παρουσίασε αύξηση 2,5% έναντι αύξησης 3% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Τον περασμένο Δεκέμβριο καταγράφηκαν ανατιμήσεις σε: Πετρέλαιο κίνησης- Diesel (9,3%), σωλήνες πλαστικοί- συνθετικοί- ινοτσιμέντου (7,9%), ασφαλτικό γαλάκτωμα (7,1%), τούβλα (5,8%), βάνες ορειχάλκινες (5,7%), σωλήνες χαλκού (5%), διακόπτες (4,4%), πλαστικούς σωλήνες (3,8%), ξυλεία oικοδομών (3,5%), κυκλοφορητές (3,2%), αγωγούς χάλκινους (3,2%), πλαστικό- ακρυλικό νερού (3%), ηλεκτρική ενέργεια (2,8%), ασφαλτόπανα (2,7%), κεραμίδια (2,7%), τσιμεντόπλακες (2,4%), πρίζες (2,4%), νεροχύτες (2,1%), καυστήρες ντίζελ και αερίου (2,1%), εξηλασμένη πολυστερίνη- πολυστερόλη- πολυουρεθάνη (2%) και πίνακες διανομής ηλεκτρικού ρεύματος (1,9%). Στον αντίποδα, μειώθηκαν οι τιμές σε: Γυψοσανίδες (-2,2%), μηχανισμούς γκαραζόπορτας (-1,3%) και ανελκυστήρες (-1,3%).

Πηγή: ered.gr
 
Νέα μεγάλη πτώση κατά 21,7% σημείωσε τον περασμένο Σεπτέμβριο ο όγκος της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας στη χώρα, με αποτέλεσμα στο τέλος του 9μήνου 2011 ο οικοδομικός όγκος να έχει συρρικνωθεί κατά 35,5%. Δυσοίωνο, εξάλλου, προοιωνίζεται και το μέλλον για την πάλαι ποτέ «ατμομηχανή της οικονομίας», στην οποία εμπλέκονται δεκάδες επαγγελματικοί κλάδοι, καθώς ο αριθμός των οικοδομικών αδειών που εκδόθηκαν στους εννέα μήνες πέρυσι, μειώθηκε κατά 28%. Ειδικότερα, από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), δημοσιοποιήθηκαν τα εξής:

Το μέγεθος της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας στο σύνολο της χώρας, ανήλθε τον Σεπτέμβριο 2011 σε 3.647 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 635,8 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 2.330,9 χιλιάδες m3 όγκου, και παρουσίασε μείωση κατά 7,1 % στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 23,8% στην επιφάνεια και κατά 21,7% στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2010.

Την περίοδο Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου 2011, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει στο σύνολο της χώρας, μείωση κατά 28% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 40,2% στην επιφάνεια και κατά 35,5% στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου 2010.

www.kathimerini.gr