Παρατείνεται για δύο, τουλάχιστον, μήνες η δυνατότητα τακτοποίησης των αυθαιρέτων. Για αντίστοιχο διάστημα, σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, θα παραταθεί και η προθεσμία καταβολής του 30% του επιβληθέντος προστίμου, ώστε τα συγκεκριμένα ακίνητα να αποκτήσουν δικαίωμα μεταβίβασης, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο αύξησης του αριθμού των δόσεων, αποπληρωμής του προστίμου.  Ειδικότερα σε ότι αφορά τα πρόστιμα, στελέχη του ΥΠΕΚΑ (Υπουργείο Περιβάλλοντος), μιλώντας στον ΣΚΑΪ, κατέστησαν σαφές, ότι οι όποιες αλλαγές θα αφορούν μόνον στην αύξηση του αριθμού των δόσεων αποπληρωμής και όχι σε μειώσεις αυτών καθ΄ αυτών των προστίμων. Μοναδική ρύθμιση – διευκόλυνση, που μελετά το Υπουργείο, είπαν, είναι η αύξηση του αριθμού των δόσεων αποπληρωμής, από κάποιο ύψος προστίμου και πάνω, όχι η μείωση των προστίμων.    Με την παράταση της καταβολής του 30%, «τακτοποιούνται» και οι περιπτώσεις αυθαιρέτων, για τα οποία οι ιδιοκτήτες τους σταμάτησαν να καταβάλουν τις δόσεις αποπληρωμής του προστίμου. Γιατί, σύμφωνα με τον Ν.4014/11, ενδεχόμενη μη αποπληρωμή του συνολικού προστίμου, καθιστά το κτίσμα, για το οποίο έχει πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική υποβολή, αυτοδικαίως, αυθαίρετο.   Να σημειωθεί, ότι ακόμη δεν έχει περάσει από την Βουλή η ρύθμιση με την οποία παρέχεται η δυνατότητα μεταβίβασης ενός αυθαιρέτου, αλλά και μείωσης κατά 10% του προστίμου, υπό τον όρο ότι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου έχει καταβάλλει το 30%, αυτού (του προστίμου). Κάτι που, εκτός απροόπτου, αναμένεται να γίνει εντός των προσεχών ημερών. 

 Τα προβλήματα, ωστόσο, που έχουν προκύψει κατά την εφαρμογή του Ν.4014/11 είναι πολυποίκιλα και σε αρκετές περιπτώσεις καθίστανται τροχοπέδη, στην ομαλή εφαρμογή του. Στο πλαίσιο αυτό, οι Υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ, προωθούν τις διαδικασίες κωδικοποίησης της σχετικής νομοθεσίας, αφού μέχρι σήμερα, έχουν εκδοθεί περί τις σαράντα πέντε ερμηνευτικές εγκύκλιοι και τροπολογίες.   Σε ότι αφορά, τέλος, τις υποβληθείσες αιτήσεις τακτοποίησης, μέχρι 2/1/2013, ανέρχονταν σε 470.000, ενώ τα έσοδα (μέχρι 30/12/2012) ανέρχονταν 738.840.156 ευρώ.

Πηγή: skai.gr
 
Για ακίνητα που μεταβιβάζονται από 1.1.2013 και μετά, θα ισχύει ο φόρος υπεραξίας 20%, σύμφωνα με μία σειρά αλλαγών στο φορολογικό νομοσχέδιο που κατατέθηκαν στη Βουλή, εν όψει της ψήφισής του, την Παρασκευή. Ο φόρος θα επιβάλλεται με συντελεστή 20% στη διαφορά μεταξύ πώλησης και της τιμής κτήσης και θα αφορά ακίνητα που αποκτήθηκαν με οποιαδήποτε αιτία μετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Όταν ο πωλητής είναι φυσικό πρόσωπο, το πιστοποιητικό πληρωμής του φόρου ακίνητης περιουσίας θα απαιτείται για συμβολαιογραφικά έγγραφα που θα καταρτίζονται από την 1η Ιανουαρίου 2014.

Η διαφορά μεταξύ πώλησης και τιμής κτήσης θα φορολογείται με την εφαρμογή των παρακάτω συντελεστών παλαιότητας:

- 0,90 για διακράτηση από 1 έως 5 έτη
- 0,80 για διακράτηση από 5 έως 10 έτη
- 0,75 για διακράτηση από 10 έως 15 έτη
- 0,70 για διακράτηση 15 έως 20 έτη
- 0,65 για διακράτηση 20 έως 25 έτη
- 0,60 για διακράτηση 25 ετών.

Ο φόρος υπεραξίας, θα επιβάλλεται και σε περιπτώσεις δωρεάς ή γονικής παροχής.

Η μόνη εξαίρεση του φόρου, αφορά το κέρδος μέχρι 25.000 ευρώ εφόσον το ακίνητο έχει διακρατηθεί μέχρι 5 έτη.

Ακόμα, όπως αναφέρεται στον φόρο δεν υπόκεινται:

α) Το κέρδος που πραγματοποιείται από εμπορική δραστηριότητα αγοραπωλησίας ακινήτων
β) Το κέρδος που πραγματοποιείται από την πώληση ακινήτου, παγίου περιουσιακού στοιχείου, νομικού προσώπου.

Υπενθυμίζεται ότι η επεξεργασία του φορολογικού νομοσχεδίου, έχει ήδη ολοκληρωθεί από την Διαρκή Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής σε τέσσερις συνεδριάσεις στις 19, 20, 21 Δεκεμβρίου  και 8 Ιανουαρίου 2012.

Το νέο φορολογικό νομοσχέδιο είχε ψηφιστεί και επί της αρχής και επί των άρθρων στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής στα μέσα του Δεκεμβρίου και αναμένεται να εισαχθεί στην Ολομέλεια της Βουλής στις 10 Ιανουαρίου 2013.

Τι έχει ζητήσει η ΠΟΜΙΔΑ


Σημειώνεται ότι σε επιστολή της που είχε αποστείλει την Τρίτη, 18.12.2012 η ΠΟΜΙΔΑ προς τους αρμόδιους Υπουργούς σχετικά με την ασυμφωνία της Αιτιολογικής Έκθεσης για το υπό ψήφιση φορολογικό νομοσχέδιο, ως προς τη φορολόγηση της "υπεραξίας" κατά την πώληση ακινήτων αναφερόταν ότι "σκοπός του είναι η φορολόγηση του κέρδους που αποκομίζει ο κύριος ακινήτου ή άλλου εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου, το οποίο απέκτησε από οποιαδήποτε αιτία μετά την 1.1.2013, όταν προβεί σε περαιτέρω μεταβίβασή του."

Όμως, η ΠΟΜΙΔΑ ανέφερε ότι αντίθετα με τα παραπάνω, στην ίδια την προς ψήφιση διάταξη ουδεμία αναφορά γίνεται της παραπάνω ημερομηνίας απόκτησης των ακινήτων, οι πωλητές των οποίων θα βαρύνονται με τον φόρο αυτό, με αποτέλεσμα να μπορεί να ερμηνευτεί ότι αυτή αφορά όλα τα ακίνητα που θα πωλούνται στο μέλλον, κάτι που θα ήταν απόλυτα καταστροφικό για τους σημερινούς πωλητές ακινήτων, που όχι μόνον δεν εισπράττουν "υπεραξία" αλλά τα "σκοτώνουν" κυριολεκτικά για να επιβιώσουν και να πληρώσουν τους φόρους που τους επιβάλλονται.

 Συγκεκριμένα η προς ψήφιση τότε διάταξη τόνιζε ότι ανέφερε ότι: 

"1. Επί ακινήτου ή ιδανικού μεριδίου αυτού ή εμπράγματου δικαιώματος επί ακινήτου ή ιδανικού μεριδίου αυτού που αποκτάται με οποιαδήποτε αιτία και μετά την κτήση του μεταβιβάζεται περαιτέρω με επαχθή αιτία, επιβάλλεται φόρος στη διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης αυτού και της τιμής πώλησής του. Ως κτήση του ακινήτου νοείται η αγορά ή η με άλλη αιτία κτήση του, ανεξάρτητα από τη μεταγραφή της."

Επίσης, ανέφερε η ΠΟΜΙΔΑ ότι "εξάλλου επειδή προφανής σκοπός της ρύθμισης αυτής είναι η φορολόγηση της κερδοσκοπίας στα ακίνητα μετά την αναμενόμενη επανάκαμψη της οικονομίας, δεν έχει λογική να επιβάλλεται η φορολογία αυτή σε κληρονόμους κλπ. ακινήτων που θα αναγκάζονται να εκποιήσουν περιουσιακά στοιχεία, αλλά πρέπει να περιοριστεί μόνον στους αγοραστές μεταπωλητές ακινήτων. Ζητούμε συνεπώς το αυτονόητο: Να προστεθεί στο κείμενο της υπό ψήφιση διάταξης, αυτό που ρητά αναφέρεται ρητά στην εισηγητική έκθεση, και να περιοριστεί η φορολόγηση μόνον σε όσους αποκτούν ακίνητα από επαχθή αιτία, ως εξής:

"1. Επί ακινήτου  που αποκτάται με επαχθή αιτία μετά την 1.1.2013 και μετά την κτήση του μεταβιβάζεται περαιτέρω με επαχθή αιτία"".

Πηγή: buildnet.gr

 
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ανακοίνωσε την απόφασή του για παράταση της προθεσμίας έκδοσης αδειών δόμησης για τις οποίες έχουν κατατεθεί πλήρεις φάκελοι προ της ισχύος του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (Ν.4067/12).

"Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στο ΥΠΕΚΑ τις τελευταίες ημέρες σχετικώς με την προθεσμία έκδοσης αδειών δόμησης για τις οποίες είχαν υποβληθεί πλήρεις φάκελοι προ της έναρξης εφαρμογής του Ν.Ο.Κ. σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Προωθείται άμεσα νομοθετική ρύθμιση παράτασης της προθεσμίας έκδοσης των συγκεκριμένων αδειών μέχρι την 25.11.2013, καθώς ως αποδείχτηκε λόγω των αλλαγών του νομικού πλαισίου σε κάποιες περιπτώσεις οι υπηρεσίες δόμησης δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τον έλεγχο μέσα στην τασσόμενη προθεσμία της γενικής διάταξης του άρθρου 26 του Ν.2831/2000."

Πηγή: ypeka.gr
 
Στο πλαίσιο των ενεργειών για την ενίσχυση της οικοδομικής δραστηριότητας, την ενδυνάμωση των αναπτυξιακών πρωτοβουλιών και τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος ως προς την χωροταξία και την πολεοδόμηση, ο Υπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ Σταύρος Καλαφάτης υπέγραψε την εγκύκλιο «Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών για την εφαρμογή του νόμου 4067/12 (ΝΟΚ)».
Με την εγκύκλιο αυτή το Υπουργείο στοχεύει στην ασφάλεια δικαίου για όλους τους πολίτες, δεδομένου ότι με την εφαρμογή της θα αποφευχθούν φαινόμενα αποσπασματικών και κατά περίπτωση ερμηνειών του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού από τις κατά τόπους Υπηρεσίες Δόμησης.
Σημειώνουμε ότι, αντίστοιχου εύρους και μεγέθους πρωτοβουλία του ΥΠΕΚΑ δεν έχει υλοποιηθεί από την εφαρμογή του ΓΟΚ (1985). Η συγγραφή των περιεχομένων της εγκυκλίου έγινε σε συνεργασία των υπηρεσιών του Υπουργείου με όλους τους εμπλεκόμενους και ενδιαφερόμενους φορείς, όπως το ΤΕΕ, οι Σύλλογοι Διπλωματούχων Μηχανικών (ΣΠΜΕ, ΣΑΔΑΣ – ΠΕΑ, ΠΣΔΜΗ, ΠΣΔΑΤΜ) και η ΕΕΤΕΜ.

Κατεβάστε το πλήρες τεύχος της εγκυκλίου
 
Νέο νομοσχέδιο, που θα προβλέπει την καθιέρωση των θεσμού του επιθεωρητή περιβάλλοντος και για τους ιδιώτες μηχανικούς, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οριστικά τα λειτουργικά προβλήματα έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού που υπάρχουν στον συγκεκριμένο τομέα ανακοίνωσε ο Μωυσής Κουρουζίδης, ειδικός γραμματέας επιθεώρησης περιβάλλοντος και ενέργειας στο ΥΠΕΚΑ παρουσίασε στο συνέδριο του ΤΕΕ, με θέμα «Περιβάλλον και Ανάπτυξη». Σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, που συντόνισε ο δημοσιογράφος Νίκος Γρυλλάκης, ο ειδικός γραμματέας του ΥΠΕΚΑ είπε ότι το βάρος των πρωτοβουλιών πρέπει να δοθεί στις ενεργειακές αναβαθμίσεις του κτιριολογικού πλούτου και στις αστικές αναπλάσεις, ενώ παρουσίασε στοιχεία, που δείχνουν την πρωτοφανή κάμψη του κατασκευαστικού τομέα, όπως αυτά αναδεικνύονται από τις επίσημες καταγραφές των ενεργειακών επιθεωρήσεων. Στην διετή εφαρμογή του θεσμού των ενεργειακών επιθεωρήσεων εκδόθηκαν συνολικά 261.000 ενεργειακά πιστοποιητικά και από αυτά 37.000 πιστοποιητικά το 2012. Από το σύνολο των πιστοποιητικών μόνον 790 αφορούν σε νέες κατασκευές και από αυτά μόλις τα 300 αφορούν στους τελευταίους οκτώ μήνες.

Σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι οικοδομικές άδειες που την περίοδο 2005-6 κυμαίνονταν περί τις 180.000 ετησίως και τώρα έχουν πέσει κάτω από τις 40.000 άδειες προκύπτει η μεγάλη καθίζηση του κατασκευαστικού τομέα. Ο κ Κουρουζίδης είπε ότι το βάρος των πρωτοβουλιών πρέπει να δοθεί στις ενεργειακές αναβαθμίσεις του κτιριολογικού πλούτου και στις αστικές αναπλάσεις.

-Ο Ν. Μαντζούφας ειδικός γραμματέας ΣΔΙΤ στο ΥΠΑΝΥΠ μετέφερε στο Συνέδριο ότι σε μία σειρά προωθούμενα έργα με συμμετοχή του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα έχουν βελτιωθεί οι διαδικασίες και παρά τις ενστάσεις από το ΣτΕ οι εκδικάσεις έχουν γίνει σχετικά γρήγορα και οι αποφάσεις είναι όλες υπέρ των δημοσίου, πράγμα που προοιωνίζεται την άμεση προώθηση της υλοποίησης τους. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι έχει τεθεί δικλείδα αν δεν λειτουργεί το έργο δεν θα πληρώνεται ο ανάδοχος.

-Η Ελένη Γιώτη διευθύντρια του γραφείου του γενικού γραμματέα επενδύσεων ΕΣΠΑ στο ΥΠΑΝΥΠ μίλησε για χαμηλή πρόοδο των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ αναφέροντας ότι υπάρχει υπερδέσμευση πόρων σε ποσοστό 210%, ενώ τα συμβασιοποιημένα έργα κυμαίνονται σε ποσοστό 50% και αντλούνται δαπάνες για έργα σε ποσοστό 30%. Η ίδια είπε ότι έχουμε ακόμη τρία χρόνια για την προώθηση και ολοκλήρωση έργων, καθώς επίσης ότι απαιτείται να ξεκαθαρίσουν τα νεκρά έργα και να απλοποιηθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, που έχουν σαν συνέπεια τις καθυστερήσεις.

-Ο Σπύρος Νικολόπουλος μέλος της οργανωτικής επιτροπής του Συνεδρίου ζήτησε στους τομείς της χωροταξίας και πολεοδομίας κανονισμούς σαφείς απλοποιημένους και κωδικοποιημένους, όπως επίσης να δημιουργηθεί μια ενιαία ηλεκτρονική βάση με υπόβαθους χάρτες για όλες τις περιοχές της χώρας, ως προϋπόθεση για την προώθηση μικρών και μεγάλων έργων, με στόχο την ανάπτυξη
.

Πηγή: michanikos.gr 
Οι εξελίξεις στις έρευνες για κοιτάσματα υδρογονανθράκων σε Ιόνιο και Λιβυκό Πέλαγος, όπου ήδη έχουν αρχίσει σεισμικές έρευνες, αλλά και οι συνεχιζόμενες έρευνες στην κυπριακή ΑΟΖ, αναμένεται να καθορίσουν τα επόμενα βήματα της κυβέρνησης όσον αφορά την προοπτική ανακήρυξης ΑΟΖ. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, αλλά και τις εκτιμήσεις εμπειρογνωμόνων, εφ' όσον τα σεισμικά δεδομένα που συγκεντρώνονται από την παρούσα φάση ερευνών της νορβηγικής εταιρείας PGS σε Ιόνιο και Λιβυκό δώσουν συγκεκριμένες ενδείξεις για κοιτάσματα υδρογονανθράκων και εάν από τις γεωτρήσεις στην Κύπρο επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις για νέα κοιτάσματα, τότε η χώρα μας θα μπορεί να διασφαλίσει ισχυρή διεθνή υποστήριξη στην απόφασή της να προχωρήσει στην ανακήρυξη ΑΟΖ. Οι διεθνείς συμμαχίες θα αποδειχθούν πολύτιμες στη φάση οριοθέτησης της ΑΟΖ με όλες τις διά θαλάσσης όμορες χώρες, που απαιτείται για να ολοκληρωθεί η διαδικασία καθορισμού της.

Οι ίδιες πηγές, πάντως, προσθέτουν ότι με την οριοθέτηση της περιοχής συνολικής έκτασης 220.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων, στην οποία γίνονται οι έρευνες, από τους Οθωνούς μέχρι το Λιβυκό, ουσιαστικά έχουμε de facto άσκηση κυριαρχικού δικαιώματος, που αποτελεί σημαντική υποθήκη εν όψει μελλοντικών εξελίξεων στο ζήτημα της ΑΟΖ.

Ο δρόμος, ωστόσο, μέχρι να έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα και γνώση για το εάν υπάρχουν στον υπό έρευνα υποθαλάσσιο χώρο κοιτάσματα φυσικού αερίου ή και πετρελαίου και, ακολούθως, εάν αυτά είναι αξιοποιήσιμα είναι αρκετά μακρύς. Ο δρ Θεόδωρος Τσακίρης, υπεύθυνος Προγράμματος Γεωπολιτικής της Ενέργειας του ΕΛΙΑΜΕΠ, αναφερόμενος στις διάφορες έρευνες που κατά καιρούς παρουσιάζονται ως αποκαλυπτικές για ύπαρξη υδρογονανθράκων στις εν λόγω περιοχές, επισημαίνει ότι αυτές βασίζονται σε πρωτογενείς γεωλογικές ενδείξεις, όπως η αναφορά σε λασποηφαίστεια, η γειτνίαση με την περιοχή όπου έχουν βρεθεί αξιοποιήσιμα κοιτάσματα από Κύπρο, Αίγυπτο και Ισραήλ και ορισμένα συγγενή γεωλογικά δεδομένα, που δεν θεωρούνται στοιχεία αξιόπιστα και επαρκή για να μιλήσει κανείς με βεβαιότητα για ενεργειακά κοιτάσματα. Ακόμη και η γειτνίαση με ενεργειακά πλούσιες περιοχές δεν διασφαλίζει κάτι και χαρακτηριστικά ο κ. Τσακίρης αναφέρει το παράδειγμα του Αμπού Ντάμπι και του Ντουμπάι, με το πρώτο να διαθέτει πλούσια πετρελαϊκά κοιτάσματα και το δεύτερο, που βρίσκεται δίπλα, να είναι ενεργειακά φτωχό.

Τις πρώτες ασφαλείς ενδείξεις για το εάν υπάρχουν κοιτάσματα στο Ιόνιο και νοτίως της Κρήτης, η Ελλάδα θα τις έχει μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2013, όταν ολοκληρωθεί η συλλογή σεισμικών δεδομένων από τα τρία σκάφη της PGS. Αξίζει να σημειωθεί, πάντως, ότι, για παράδειγμα, η Κύπρος ερεύνησε επί χρόνια μία θαλάσσια περιοχή 51.500 τετραγωνικών χιλιομέτρων για να καταλήξει με ασφαλή στοιχεία που οδήγησαν στις γεωτρήσεις. Στην Ελλάδα, η έρευνα εκτείνεται σε υπερτετραπλάσια έκταση και είναι διάρκειας μόλις μερικών μηνών. Αυτό σημαίνει ότι ίσως τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν να είναι ελλιπή και να απαιτείται μεγαλύτερος όγκος έρευνας σε μια μεταγενέστερη φάση.

Η πρώτη γεώτρηση

Μετά την ολοκλήρωση των σεισμικών ερευνών και την ανάλυση δεδομένων, τα πακέτα πληροφοριών που θα διαμορφωθούν πωλούνται στους ενδιαφερομένους. Ακολουθεί η χάραξη οικοπέδων και η πρόσκληση ενδιαφέροντος προς εταιρείες, διαδικασία που αναμένεται να ολοκληρωθεί όχι πριν από τα τέλη του 2014, αρχές του 2015. Οι εταιρείες που τελικά θα αποκτήσουν το δικαίωμα ερευνών σε συγκεκριμένα οικόπεδα θα προχωρήσουν σε διερευνητική γεώτρηση, κόστους 50 - 100 εκατ. δολαρίων. Ο μέσος όρος επιτυχούς αποτελέσματος σε ανάλογες περιπτώσεις ανέρχεται, όπως τονίζει ο κ. Τσακίρης, σε μόλις 20% - 25%. Με δεδομένη την περιορισμένη διάθεση τρυπανιών που μπορούν να ερευνήσουν σε τόσο μεγάλα θαλάσσια βάθη, εκτιμάται ότι πιθανότατα θα φθάσουμε στο 2017 - 2018 για την πρώτη γεώτρηση. Εφ' όσον αυτή είναι επιτυχής, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί δεύτερη γεώτρηση, που θα δώσει συγκεκριμένα δεδομένα για το πού υπάρχουν κοιτάσματα και σε τι ποσότητες και εάν είναι αξιοποιήσιμα.

(από την εφημερίδα "ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ", 16/12/2012)


 
Ομάδα 12 επιστημόνων και μηχανικών ξεκίνησε τις εργασίες προσέγγισης της Λίμνης Έλσγουορθ στην Ανταρκτική, η οποία βρίσκεται κάτω από τον πάγο.  
Για τη γεώτρηση, χρησιμοποιείτε μια αντλία υψηλής πίεσης η οποία ρίχνει αποστειρωμένο νερό θερμοκρασίας λίγο κάτω από 100 βαθμούς Κελσίου, ώστε να ανοίξει δίοδο σε ένα στρώμα πάγου πάχους τριών και πλέον χιλιομέτρων.   Στόχος είναι η ανάλυση των υδάτων της λίμνης τα οποία έχουν μείνει ανέγγιχτα για 500.000 χρόνια.  
Η διαδικασία θα διαρκέσει πέντε ημέρες και θα ακολουθήσει μια ταχεία επιχείρηση συλλογής δειγμάτων πριν η δίοδος παγώσει εκ νέου και κλείσει.   Η λίμνη Έλσγουορθ είναι μία από τις 400 και πλέον λίμνες της Ανταρκτικής που βρίσκονται κάτω από τον πάγο και επελέγη επειδή θεωρείται σχετικά προσβάσιμη, ενώ η περιοχή φημίζεται για τους θυελλώδεις ανέμους και τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν.      
Οι Βρετανοί επιστήμονες ισχυρίζονται πως η επιχείρηση θα πραγματοποιηθεί υπό «αποστειρωμένες»« συνθήκες καθώς πρόκειται για μια “παρθένα” περιοχή η οποία δεν πρέπει να ρυπανθεί από ανθρώπινη δραστηριότητα.  
Ο επικεφαλής επιστήμονας καθηγητής Σίγκερτ δήλωσε στο BBC πως η αναζήτηση και εξεύρεση ζωής σε ακραίες συνθήκες, σε συνθήκες απόλυτου σκότους, μπορεί να δημιουργήσει προσδοκίες για ανακάλυψη ζωής στο ηλιακό μας σύστημα όπως ο δορυφόρος Ευρώπη του πλανήτη Ερμή.   «Γνωρίζουμε ότι στο φεγγάρι του Ερμή, Ευρώπη, υπάρχει ένας ωκεανός κάτω από το στρώμα πάγου. Αν υπάρχει ζωή στην Ευρώπη θα μοιάζει πολύ και τη Λίμνη Έλσγουορθ: θα επιβιώνει σε συνθήκες σκότους, υψηλής πίεσης και οι χημικές αντιδράσεις θα υποκαθιστούν το ηλιακό φως για την τροφοδοσία των βιολογικών λειτουργιών» προσθέτει ο καθηγητής.   Αν όλα εξελιχθούν βάσει σχεδίου, τα αποτελέσματα της έρευνας θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα.

Πηγή: newsbeast.gr
 
Από 15/2/2012 το σύστημα διαχείρισης αμοιβών του ΤΕΕ προσαρμόστηκε έτσι ώστε οι συμφωνηθείσες αμοιβές να συμπληρώνονται από τον Μηχανικό και να γνωστοποιούνται στο ΤΕΕ, βάσει της έγγραφης συμφωνίας με τον εργοδότη (παρ. 1, 2 άρθρου 7 Ν. 3919/2011). Καθορίζεται η δομή και το ελάχιστο απαιτούμενο περιεχόμενο των συμφωνητικών βάσει Ν.3919/11

Η νέα έκδοση του λογισμικού του ΤΕΕ επιτρέπει και την εισαγωγή ψηφιοποιημένου αντιγράφου της έγγραφης συμφωνίας η οποία μπορεί να περιέχει και επιπρόσθετα στοιχεία εκτός από αυτά που προκύπτουν από την υπολογισμό των νόμιμων αμοιβών και την αναγραφή της συμφωνηθείσας αμοιβής.  

Στις έγγραφες συμφωνίες που συνάπτουν οι μηχανικοί θα προσαρτάται υποχρεωτικά ως παράρτημα η αναφορά υπολογισμού των νόμιμων αμοιβών όπως υπολογίζονται από το σύστημα του ΤΕΕ, θα έχει συμπληρωμένες τις συμφωνηθείσες αμοιβές ανά μηχανικό και θα φέρει υπογραφές από τα εμπλεκόμενα μέρη (συμμετέχοντες μηχανικοί και αναθέτοντες/ιδιοκτήτες). Η έγκυρη ηλεκτρονική καταχώρηση θα συνίσταται από την συνδυασμό του υπολογισμού αμοιβών και την υποβολή ψηφιοποιημένου και υπογεγραμμένου αντιγράφου της έγγραφης συμφωνίας. Όλες οι τροποποιήσεις σε ένα έργο θα γίνονται πλέον με τον ίδιο Αύξοντα Αριθμό σύμφωνα με την διαδικασία τροποποίησης και επανυποβολής ενός έργου όπως υποστηρίζεται από το σύστημα διαχείρισης αμοιβών του ΤΕΕ.  

Σε περίπτωση που για ένα έργο δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά έγγραφη συμφωνία θα θεωρείται από όλες τις αρχές ότι η συμφωνηθείσα αμοιβή ταυτίζεται με την Νόμιμη.   

Εκτός από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε έργου στο αντίστοιχο συμφωνητικό/σύμβαση θα πρέπει να περιέχονται τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:  
1. Αρ. Σύμβασης: Θα αναγράφεται ο A/A από τα "Βασικά Στοιχεία Έργου:" που εκδίδεται αυτόματα και μοναδιαία από το σύστημα του ΤΕΕ  
2. Τίτλος έργου   
3. Στοιχεία του Κυρίου του έργου – Εντολέα: Για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο απαιτούνται Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία, ΑΦΜ και στοιχεία διεύθυνσης και επικοινωνίας  
4. Στοιχεία μηχανικού – Αναδόχου: Για κάθε συμμετέχοντα απαιτούνται Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία, ΑΦΜ και στοιχεία διεύθυνσης και επικοινωνίας  
5. Η αναλυτική περιγραφή ανά είδος μελέτης, επίβλεψης ή άλλης υπηρεσίας μηχανικού και το ποσοστό συμμετοχής εκάστου για τον υπολογισμό της κατανομής της νόμιμης και η κατανομή της συμφωνηθείσας αμοιβής δίνονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της συμφωνίας το οποίο είναι η αναφορά με τίτλο "ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΜΟΙΒΩΝ" με τα σημεία γνησιότητας και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Τυχόν ελάσσονες τροποποιήσεις του έργου που δεν επιβάλλουν αλλαγή της συμφωνηθείσας αμοιβής θα αποτυπώνονται μόνο στο αναθεωρημένο αντίγραφο του υπολογισμού αμοιβών.  
6. Περιγραφή έργου: (ποσοτικά και ποιοτικά) με αναφορά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ώστε να είναι δυνατή η κατάταξή του στις κατηγορίες του ΠΔ 696/1974.  
7. Το ανατεθέν στάδιο μελέτης κατά το ΠΔ 696/1974. (Προμελέτη, Οριστική Μελέτη, Μελέτη Εφαρμογής) όταν ανατίθεται μελέτη και Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης – ολοκλήρωσης της μελέτης.  
8. Στοιχεία που παραδίδονται από τον Κύριο του Έργου – Εντολέα στον μηχανικό σε περίπτωση ανάθεσης Μελέτης: πρέπει να αναφερθούν (εφόσον προϋπάρχουν) μελέτες απαραίτητες για την υλοποίηση της νέας μελέτης και οι οποίες θα ενσωματωθούν ως έχουν.  
9. Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα εξέλιξης του έργου αναλόγως της χρηματοδότησής του  
10. Δήλωση αποδοχής του κυρίου του έργου, ότι η τελικώς νόμιμη αμοιβή της μελέτης θα υπολογιστεί σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της μελέτης, ως θα παραδοθεί, συντασσόμενο κατά τις οικείες διατάξεις.   11. Δήλωση αποδοχής του κυρίου του έργου, ότι η νόμιμη αμοιβή επίβλεψης θα υπολογιστεί κατά το νόμο σύμφωνα με την συνολική δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί για την κατασκευή του έργου.  
12. Δηλώσεις όλων των συμβαλλομένων ότι έλαβαν υπ’ όψιν κατά τη σύναψη της συμβάσεως το άρθρο 179 του Α.Κ.  
13. Δήλωση του μηχανικού για την υποχρέωση γνωστοποίησης στο ΤΕΕ των οριστικών στοιχείων έργου μετά την περαίωση της παροχής. 

Πηγή: tee.gr  
 
 Αυτό σημαίνει ότι δήμοι και ιδιώτες καλούνται βάσει του σχετικού νόμου να αδειοδοτήσουν υποχρεωτικά τις γεωτρήσεις που λειτουργούν στις κατά τόπους περιοχές έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012, διαφορετικά από του χρόνου όσες δεν έχουν δηλωθεί θα σφραγίζονται από τις υπηρεσίες των αποκεντρωμένων διοικήσεων.

 Στον νομό Θεσσαλονίκης εκτιμάται ότι οι παράνομες γεωτρήσεις ύδρευσης και άρδευσης ίσως και να ξεπερνούν τις 1.000, ωστόσο δεν είναι γνωστό πόσες μέχρι στιγμής έχουν λάβει τη σχετική αδειοδότηση για να συνεχίσουν να λειτουργούν μέσα στη νέα χρονιά. Ο νόμος που υποχρεώνει τους κατόχους γεωτρήσεων να τις δηλώσουν στις κατά τόπους διευθύνσεις Υδάτων, προκειμένου να αδειοδοτηθούν και να διαπιστώνεται στην πράξη το ισοζύγιο νερού, άρχισε να εφαρμόζεται πριν από ενάμιση χρόνο. Παρότι όμως δόθηκαν δύο παρατάσεις, πολλοί δήμοι και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και οι ιδιώτες που τις χρησιμοποιούν κυρίως για να καλύπτουν ανάγκες άρδευσης, δεν προσήλθαν στις υπηρεσίες για να τις δηλώσουν.  Ως αποτέλεσμα, πολλές από τις αδήλωτες γεωτρήσεις κινδυνεύουν να σφραγιστούν από τις αρχές του χρόνιου, με τους πρώτους ελέγχους που θα γίνουν.    

«Ο νόμος θα πρέπει να εφαρμοστεί υποχρεωτικά και ως εκ τούτου τα κλιμάκια της διεύθυνσης Υδάτων θα αναγκαστούν να σφραγίσουν όσες γεωτρήσεις διαπιστώσουν ότι δεν είναι αδειοδοτημένες», τόνισε στη χθεσινή συνεδρίαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής Θεσσαλονίκης η εντεταλμένη περιφερειακή σύμβουλος σε θέματα βιομηχανίας και ορυκτού πλούτου, Ιωάννα Τζάκη. Πάντως δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να δοθεί και νέα παράταση, προκειμένου να αναγκαστούν οι φορείς να εκδώσουν τις σχετικές άδειες λειτουργίας.
 
Άρον άρον οι άδειες  Πάντως στη χθεσινή συνεδρίαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής κατατέθηκαν προς έγκριση μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων για 19 γεωτρήσεις, 14 στον δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη, τρεις στον δήμο Ωραιοκάστρου και δύο στον δήμο Δέλτα.  Πρόκειται για υφιστάμενες γεωτρήσεις ύδρευσης που λειτουργούν εδώ και δεκαετίες στα δίκτυα που έχουν συστήσει οι κατά τόπους δήμοι, οι οποίες όμως δεν είχαν δηλωθεί στην αρμόδια υπηρεσία. Μάλιστα, όπως προέκυψε κατά τη συζήτηση στη συνεδρίαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής, σε τρεις από τις έξι γεωτρήσεις στην περιοχή του Φιλύρου στον δήμο Πυλαίας - Χορτιάτη το νερό κρίθηκε ακατάλληλο, καθώς είχαν εντοπιστεί ποσότητες μαγγανίου και σιδήρου που υπερέβαιναν τα επιτρεπτά όρια. Ωστόσο, σύμφωνα με την κ. Τζάκη, τα στοιχεία που είχε η αρμόδια υπηρεσία ήταν του 2009 και οι νέες αναλύσεις που έγιναν μέσα στο 2012 δείχνουν ότι το νερό είναι απολύτως κατάλληλο για πόση.  Ανάλογος συναγερμός είχε σημάνει και στην περιοχή του Χορτιάτη, όπου βρέθηκε αμίαντος σε αγωγούς ύδρευσης, ωστόσο η υπηρεσία διαπίστωσε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με το νερό, παρά μόνο αν σημειωθεί βλάβη, γεγονός που θα αναγκάσει τον δήμο να προβεί στη διαδικασία απομάκρυνσής του με ειδικά συνεργεία.  Με αφορμή άλλωστε την αδειοδότηση των 19 παραπάνω γεωτρήσεων, η εντεταλμένη σύμβουλος ανέφερε ότι μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία οι αποκεντρωμένες διοικήσεις θα έχουν πλέον μια βάση δεδομένων για το σύνολο των γεωτρήσεων και θα μπορούν μάλιστα να εκπονήσουν διαχειριστικό σχέδιο υδάτων για κάθε περιοχή.

Πηγή: makthes.gr
 
Σύμφωνα με το ΦΕΚ 235Α/03.12.2012

Στις αυτοαπασχολούμενες εργαζόμενες γυναίκες μπορεί να χορηγείται επίδομα μητρότητας, το οποίο επιτρέπει την προσωρινή διακοπή του επαγγέλματός τους, λόγω εγκυμοσύνης ή μητρότητας, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 14 εβδομάδων.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζονται ο φορέας, το ύψος, ο τρόπος και η διαδικασία χορήγησης του επιδόματος, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου 1.